Dzięki interwencji podjętej przez adwokat Agnieszkę Wołyniec – Ostrowską oraz Igę Bielejewską, zespół ds. orzekania o niepełnosprawności uznał, iż nie można uzależniać przyznania przebywającemu i pracującemu legalnie na terytorium RP cudzoziemcowi zaświadczenia o niepełnosprawności od zameldowania na pobyt stały. Dotychczasowe wnioski pozostawały bez rozpoznania. Dzięki prawnikom OWIW Legal o zaświadczenie o niepełnosprawności może ubiegać się każda osoba przebywająca legalnie na terytorium RP i nie można uzależniać tego prawa od obywatelstwa polskiego ani czasowego charakteru pobytu.

Jest to kolejna udana interwencja ze strony zespołu OWIW Legal dążąca do równego traktowania cudzoziemców w świetle polskiego prawa.