W ostatnich dniach Agnieszka Wołyniec Ostrowska wraz z Igą Bielejewską walczyły jak lwice o Klienta, który zgłosił się do OWIW Legal z prośbą o pomoc.

Cudzoziemiec ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową i prawo pobytu, po 8 miesiącach pobytu w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców,

mimo małżeństwa z obywatelką Polski oraz jego poważnej choroby – otrzymał prawomocną decyzję o wydaleniu z Polski w trybie postępowania dublińskiego.

Po otrzymaniu decyzji, Straż Graniczna rozpoczęła przygotowania do deportacji naszego Klienta, mimo przysługującego mu prawa do sądu i możliwości ubiegania się o wstrzymanie wykonania decyzji. 

Mając niecałe 5 dni na podjęcie działań, prawnicy OWIW Legal rzucili wszystkie ręce na pokład, by zatrzymać naszego Klienta w Polsce.

W tym krótkim czasie złożona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji, wykonanych zostało dziesiątki telefonów

w celu ustalenia planowanych działań Straży Granicznej, a o całej sprawie nasi prawnicy zawiadomili Komendanta Straży Granicznej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz media.

Redaktor Marta Nowak z portalu „Oko Press” opublikowała artykuł „ Do męza na 90 minut. Miłość w poprzek granic i na przekór straży granicznej” na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Mecenas Agnieszką Wołyniec – Ostrowską do którego lektury zapraszamy pod linkiem

https://oko.press/do-meza-na-90-minut/

Dzięki staraniom OWIW Legal Sąd podjął decyzję o zwolnieniu Klienta z Ośrodka Strzeżonego dla Cudzoziemców.