Rozrastamy się! To już 12 osoba na pokładzie OWIW! Wspieramy kolejne podmioty ze Wschodu, zajmujemy się prawem transgranicznym, pomagamy w zatrudnianiu cudzoziemców. Dlatego dołączył do nas Dmytro Kozhychenko. Dmytro jest doświadczonym prawnikiem ukraińskim oraz polskim. Zna od strony praktycznej oba systemy prawne. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, prawie imigracyjnym oraz w rynkach finansowych. Cieszymy się, że do nas przystał!