OWIW Legal przygotowuje i przeprowadza wewnętrzne szkolenia szyte na miarę potrzeb naszych Klientów z zakresu stosowania przepisów RODO oraz w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Rozpoczęliśmy projekty szkoleniowe z zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych skierowane do osób przetwarzających dane w organizacjach. Byliśmy w Łodzi, gdzie nasze ekspertki przeprowadziły całodzienne szkolenie dla pracowników działów call center i działów sprzedaży ogólnopolskiej sieci szkół dla dorosłych. Kolejne szkolenie przed nami, tym razem będziemy szkolić w Warszawie z zakresu stosowania RODO personel medyczny renomowanej sieci placówek medycznych. Jesienią w Warszawie i Krakowie przeprowadzimy także szkolenia z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców skierowane do przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców.