18 stycznia 2018r. wygraliśmy 886 662,00 zł – adwokat Mikołaj Ostrowski wraz z Burmistrzem Miasta Milanówek byli w sądzie upadłościowym we Wrocławiu, gdzie wspólnie walczyli z wnioskiem syndyka o ubezskutecznienie kary umownej nałożonej przez Gminę. Wygraliśmy! Sąd oddalił wniosek syndyka w całości podzielając naszą wykładnię nowego przepisu – art. 130a prawa upadłościowego.