OWIW Legal nawiązał współpracę z grupą prawniczą PLP Law Group świadczącą kompleksowe usługi prawne z siedzibą w Kijowie oraz mającą przedstawicielstwa we wszystkich miastach obwodowych na Ukrainie.

PLP Law Group jest członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (PUIG), Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (MSPPU), jest rekomendowana przez Ambasadę RP na Ukrainie.

Partnerzy і prawnicy PLP Law Group są członkami zjednoczeń branżowych, m.in. Stowarzyszenia Prawników Ukrainy (АPU) i Міędzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA).

OWIW Legal wspólnie z PLP Law Group zapewniają bezpieczeństwo po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.